TẤT CẢ TRÊN 1 TRANG PHÂN TRANGVạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Huyền Ảo
Lượt xem: 23999
Tập mới nhất: 2056
Tiên Giới Doanh Gia

Tiên Giới Doanh Gia

Tiên Hiệp Huyền Ảo Xuyên Không
Lượt xem: 3304
Tập mới nhất: 1420
Cửu Tiêu Đế Chủ

Cửu Tiêu Đế Chủ

Huyền Ảo
Lượt xem: 3166
Tập mới nhất: 1270
Chí Tôn Thần Đế

Chí Tôn Thần Đế

Huyền Ảo Trùng Sinh
Lượt xem: 2954
Tập mới nhất: 1537
Thôn Thiên Long Vương

Thôn Thiên Long Vương

Huyền Ảo
Lượt xem: 2878
Tập mới nhất: 830
Thiên Thần Quyết

Thiên Thần Quyết

Huyền Ảo Xuyên Không
Lượt xem: 2303
Tập mới nhất: 1109
Thần Mạch Chí Tôn

Thần Mạch Chí Tôn

Huyền Ảo Dị Giới
Lượt xem: 2258
Tập mới nhất: 825
Đại Ma Tổ

Đại Ma Tổ

Huyền Ảo
Lượt xem: 2131
Tập mới nhất: 1361
Gen Võ Đạo

Gen Võ Đạo

Huyền Ảo
Lượt xem: 1772
Tập mới nhất: 828
Nhân Hoàng Kỷ

Nhân Hoàng Kỷ

Huyền Ảo
Lượt xem: 1765
Tập mới nhất: 797
Lực Hoàng

Lực Hoàng

Huyền Ảo
Lượt xem: 1655
Tập mới nhất: 1112
Nghịch Vũ Đan Tôn

Nghịch Vũ Đan Tôn

Tiên Hiệp Huyền Ảo
Lượt xem: 1574
Tập mới nhất: 505
Cuồng Ma Chiến Tôn

Cuồng Ma Chiến Tôn

Huyền Ảo
Lượt xem: 1505
Tập mới nhất: 415
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Huyền Ảo
Lượt xem: 1331
Tập mới nhất: 2502
Thông Thiên Tiên Lộ

Thông Thiên Tiên Lộ

Huyền Ảo
Lượt xem: 1097
Tập mới nhất: 941
Tiên Giới Khoa Kỹ

Tiên Giới Khoa Kỹ

Đô Thị Huyền Ảo Dị Năng
Lượt xem: 1065
Tập mới nhất: 260

Tất cả các nội dung trên HTTP://NGONTINH.VN đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.NgonTinhVn@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!