TẤT CẢ TRÊN 1 TRANG PHÂN TRANGVạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Huyền Ảo
Lượt xem: 24485
Tập mới nhất: 2056
Tiên Giới Doanh Gia

Tiên Giới Doanh Gia

Tiên Hiệp Huyền Ảo Xuyên Không
Lượt xem: 3417
Tập mới nhất: 1420
Đại Ma Tổ

Đại Ma Tổ

Huyền Ảo
Lượt xem: 3285
Tập mới nhất: 1361
Cửu Tiêu Đế Chủ

Cửu Tiêu Đế Chủ

Huyền Ảo
Lượt xem: 3278
Tập mới nhất: 1270
Chí Tôn Thần Đế

Chí Tôn Thần Đế

Huyền Ảo Trùng Sinh
Lượt xem: 3058
Tập mới nhất: 1537
Thôn Thiên Long Vương

Thôn Thiên Long Vương

Huyền Ảo
Lượt xem: 2985
Tập mới nhất: 830
Thần Mạch Chí Tôn

Thần Mạch Chí Tôn

Huyền Ảo Dị Giới
Lượt xem: 2401
Tập mới nhất: 825
Thiên Thần Quyết

Thiên Thần Quyết

Huyền Ảo Xuyên Không
Lượt xem: 2306
Tập mới nhất: 1109
Gen Võ Đạo

Gen Võ Đạo

Huyền Ảo
Lượt xem: 1783
Tập mới nhất: 828
Nhân Hoàng Kỷ

Nhân Hoàng Kỷ

Huyền Ảo
Lượt xem: 1766
Tập mới nhất: 797
Lực Hoàng

Lực Hoàng

Huyền Ảo
Lượt xem: 1680
Tập mới nhất: 1112
Long Mạch Chiến Thần

Long Mạch Chiến Thần

Huyền Ảo Dị Giới
Lượt xem: 1643
Tập mới nhất: 2323
Nghịch Vũ Đan Tôn

Nghịch Vũ Đan Tôn

Tiên Hiệp Huyền Ảo
Lượt xem: 1582
Tập mới nhất: 505
Cuồng Ma Chiến Tôn

Cuồng Ma Chiến Tôn

Huyền Ảo
Lượt xem: 1510
Tập mới nhất: 415
Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

Huyền Ảo Dị Giới
Lượt xem: 1355
Tập mới nhất: 718
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Huyền Ảo
Lượt xem: 1339
Tập mới nhất: 2502

Tất cả các nội dung trên HTTP://NGONTINH.VN đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.NgonTinhVn@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!